Směr a tempo tu udávám já!
Nech Adama řídit!

Postarám se o to! Ať už to bude částečná výpomoc v probíhajícím projektu, nebo zařízení celého projektu na klíč. Zkušenosti mám se zákazníky z nadnárodních korporátů, ale i menších a středních firem. Realizoval jsem desítky projektů v hodnotě milionů korun. Vše se motalo kolem obchodu, marketingu či reklamy a v poslední době i čím dál víc kolem IT, které prorůstá do všech odvětví. Čerpám z reálných zkušeností s vyhledáváním, získáváním a následným řízením projektů v ČR i v zahraničí.

Připravím, naplánuji, zajistím. Z pouhé myšlenky realita.
 • příprava celého projektu včetně kalkulace
 • návrh postupu a použití materiálů
 • stanovení kontrolních bodů a termínů
 • zajištění výroby i subdodávek
 • pravidelné informace o průběhu projektu
 • vyhodnocení projektu a dosaženého výsledku
 • různé obory: reklama, dekorace, obchod, foto, media, marketing
Zjistit víc!
Potřebujete vykrýt pouze část?
 • kontrola probíhajícího projektu
 • návštěva výrob i provozoven v ČR i v zahraničí
 • zajištění vzorků ke schválení zákazníkem
 • kontrola dodržování schválených postupů
 • dohled nad optimálním čerpáním rozpočtu
 • konzultace
 • různé obory: obchod, reklama, marketing, media, IT, zabezpečení
Zjistit víc!
Každý projekt je jedinečný. Proto je důležité si na začátku sednout a vše pořádně probrat.

Přijedu k Vám. Sedneme si, vše si detailně vysvětlíme a probereme varianty. Z mé strany přiblížim různé možnosti, ale hlavně mě bude zajímat vše kolem připravovaného projektu. Detailně se seznámím s prostředím, abych si posléze udělal analýzu aktuálního stavu a možných postupů. Stanovíme si požadovaný cíl a já naplánuji cesty, jak se k němu dostat. Výzvy mě totiž baví!

TIMING

Správné načasování. Hlavní stavební kámen projektu. Díky dobrému timingu a přípravě totiž každý ví, co má dělat a hlavně kdy to má být hotovo. Při optimálním plánování se také snižují náklady. Reálné zkušenosti mi dovolují predikovat možné nástrahy a třecí plochy, které by mohly projekt brzdit. A to nedopustím!

Je čas na Adama!
PRAXE

Přímo z výroby, ne z tabulky. Během pracovní kariéry jsem měl možnost vyzkoušet několik oborů, a to včetně začátku v pásové výrobě v Anglii (potraviny, 12h směny). Přestože jsem se rychle přesunul do vedoucích či obchodních pozic, stále se dokážu podívat při realizaci na jednotlivé kroky očima zaměstnance, který bude danou věc vykonávat. Praxe v kombinaci s empatií mě vedou k úspěšným projektům, na kterých pracují motivovaní zaměstnanci.

Prověříme znalosti?
KOMUNIKACE

Neodmyslitelná součást všeho, co má správně dopadnout. Nedoufat, nemyslet, ale komunikovat a řešit případné nejasnosti. Spojit se s každým článkem řetězce a úzce spolupracovat. Tak jednoduché, avšak často opomíjené u realizací. Jeden doufá, druhý myslí, ale navzájem se nebaví. Proto jsem tu já, abych to pohlídal, rozmluvil, namotivoval a vše uvedl do pohybu.

Spojíme se?